Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Zberný dvor Macov - Otváracie hodiny:

Streda 13:00-15:00 | Sobota 13:00-16:00

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2019


   

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Macov

Dokument na stiahnutie

 


Dôležité: Oznámenie o uložení zásielky pre pána Roberta Gašpara

Dokument na stiahnutie

 


Zásady odmeňovania poslancov v obci Macov pre volebné obdobie 2019 – 2022

Dokument na stiahnutie

 


Verejná vyhláška - Výzva /Oznámenie o vstupe

Firma Zelená Dolina, s.r.o., poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že je oprávnená v zmysle zákona vstupovať na pozemky pri orezávaní porastu, ktorý ohrozuje vedenia el. energie. Viac vo vyhláške.

Dokument na stiahnutie


Informácie k volbám do Národnej rady SR v roku 2020

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií.

Dokument na stiahnutie


 

Trnavský samosprávny kraj zabezpečí autobusovú dopravu z obcí Gabčíkovo a Blatnej na ostrove do Šamorína

Tlačová správa


 

Západoslovenská Distribučná oznamuje Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.11.2019 od 7:00 do 16:00

Zoznam ulíc, kde bude z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy odstavená dodávka el. energie.

Dokument na stiahnutie: Oznámenie


 

Oznámenie emailovej adresy obce Macov – Voľba poštou ,,Voľby do NR SR 2020,,

Dokument na stiahnutie: Oznámenie


 

Parlamentné voľby SR 2020 - Informácie pre voliča

Ďalšie informácie k Parlamentným voľbám v Slovenskej republike, ktoré sa  budú konať 29. februára 2020

Dokument na stiahnutie: Informácia pre voliča


 

Parlamentné voľby SR 2020 - Rozhodnutia o vyhlásení volieb

Ďalšie informácie k Parlamentným voľbám v Slovenskej republike, ktoré sa  budú konať 29. februára 2020

Dokument na stiahnutie: Rozhodnutie


 

Parlamentné voľby SR 2020 - Oznámene o termíne

Parlamentné voľby Slovenskej republike budú v sobotu 29. februára 2020

Správa na stiahnutie TU


 

Zverejnenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien

Odkúpenie obecných pozemkov a zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú

Dokumenty na stiahnutie TU


 

D4 / R7 - Tlačová správa v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7

Správa obsahuje zoznam plánovaných dopravných obmedzení a obchádzkové trasy.

Správa na stiahnutie TU


 

Rýchlostná cesta R7 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznamuje

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice.

Oznam na stiahnutie TU


 

OZNAM pre macovčanov: VEĽKÉ JESENNÉ UPRATOVANIE V OBCI MACOV

Od 3. októbra 2019 do 6. októbra 2019 budú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na 3 obvyklých miestach v obci Macov. Do kontajnerov nedávajte bielu techniku ani pneumatiky. Bielu techniku môžete uložiť do dvora Obecného úradu pod prístrešok a pneumatiky bezplatne do Pneu Servisu, Macov č. 208.


 

OZNAM: Obec Macov príjme pracovníka

Obec Macov príjme od 1. októbra do trvalého pracovného pomeru pracovníka na výkon prác pri vyrezávaní konárov, kosenie trávy, čistenie chodníkov atď.

Oznam na stiahnutie TU


 

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2019

Z programu: Záverečný účet obce Macov za rok 2019, informácia o postupe vybavovania školy a škôlky, veľkokapacitné kontajnery na jesenné upratovanie, navezenie asfaltovej drte na obecné cesty a ďalšie.

Program na stiahnutie TU


 

OCHRANA OBYVATEĽSTVA - ÚLOHA OBCÍ

V rámci prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva boli formou metodickej pomoci pripravené materiály v slovenskom a maďarskom jazyku

Viac čítajte TU


  

SLOVAK LINES - Celoštátne zmeny, pripomienky. List starostom

V liste starostom spoločnosť Slovak Lines oznamuje, že v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov pre rok 2019/2020 je možné do termínu 23.8.2019 zasielať požiadavky alebo pripomienky na mailovú adresu: jmartinovic@slovaklines.sk

List na stiahnutie TU


 

SLOVAK LINES - Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

102414 Bratislava - Dunajská Lužná - Hamuliakovo - Rovinka - Šamorín, IDS BK 737, 747

CP na stiahnutie TU 


 

SLOVAK LINES - Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.7.2019

102413 Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná - Hamuliakovo - Šamorín, IDS BK 727, 737

CP na stiahnutie TU 


 

Hurá prázdniny! Pozvánka na detskú akciu v sobotu 29. júna 2019

Akcia pre deti - Mega nafukovacia šmykľavka, Pena na kúpanie, Maľovanie na tvár, Súťaž detská prekážková dráha, Miňonská párty, hudbu zabezpečí pán Patkoš...

Leták na stiahnutie TU 


  

Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 a žiadosť občana iného členského štátu EU o zapísanie do zoznamu voličov + prehlásenie.

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky. Informácie pre voliča slovensky, anglicky, maďarsky. Žiadosť občana iného členského štátu EU o zapísanie do zoznamu voličov + prehlásenie. 

Na stiahnutie: Slovensky + Eng. | Maďarsky


  

Informácia k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 - Žiadosť o voličský preukaz

Oznam pre voličov, ktorí budú voliť dňa 25.5.2019 poslancov do Európskeho parlamentu mimo svojho trvalého pobytu.

Dokument na stiahnutie TU 


  

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MACOV 2019 - 2023

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE MACOV 2019 - 2023, na záver dokumentu návrh a dotazník na vyplnenie.

Pripravuje sa 


  

Návrh rozvoja sociálnych služieb obce Macov

Plánovanie činnosti poskytovanej ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii v obci Macov na roky 2019 - 2013.

Návrh na stiahnutie TU 


  

Veľké jarné upratovanie - veľkokapacitné kontajnery

Veľkokapacitné kontajnery budú k dispozícii od 22. do 24 marca 2019.

Dokument na stiahnutie TU 


  

Informácia k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií.

Dokument na stiahnutie TU 


  

Výsledky volieb v obci Macov - 1. kolo prezidentských volieb 2019

1. kolo prezidentských volieb SR v obci Macov. Výsledky volieb uskutočnených dňa 16.3.2019.

Dokument na stiahnutie TU 


  

Jarné upratovanie v Macove

Od 22. do 24. marca 2019 budú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na obvyklých miestach v obci Macov.

Dokument na stiahnutie TU 


  

Oznam Slovak Lines o zmenách v súvislosti s dočasnou uzávierkou cesty Trnávka - Macov

Zmena v organizácii dopravy - riešenie autobusových zástavok a obchádzková trasa

Dokument na stiahnutie TU 


  

Informácia k voľbám pre voľbu prezidenta v roku 2019

Oficiálny zoznam prezidentských kandidátov, ktorí splnili podmienky a ich kandidatúry boli prijaté predsedom NR SR

Dokument na stiahnutie TU 


  

Informácia k výstavbe rýchlostnej cesty R7

Oznamujeme občanom, že v rámci výstavby Rýchlostnej cesty R7 bude dňa 1.3.2019 uzavretá cesta Macov - Trnávka.

Dokument na stiahnutie TU 


  

Informácia k výstavbe rýchlostnej cesty R7

Oznamujeme občanom, že v rámci výstavby Rýchlostnej cesty R7 bude v termíne od 16.02.2019 do 31.01.2020 uzavretá cesta Macov - Blatná na Ostrove.

Dokument na stiahnutie TU 


  

Informácia k voľbám pre voľbu prezidenta v roku 2019

Oznamujeme voličom, ktorí budú voliť pri prezidentských voľbách mimo svojho trvalého pobytu, že si môžu požiadať o voličský preukaz osobne na Obecnom úrade v úradných hodinách, alebo oznámiť obci na emali: ocumacov@mail.t-com.sk

Dokument na stiahnutie TU 


 

Informácia k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019

Rozhodnutie Predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu, určení dátumu volieb, určenie volebných miestoností a náležitých lehôt na utvorenie komisií

Dokument na stiahnutie TU 


 

Informácia k voľbám prezidenta SR v roku 2019

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií.

Dokument na stiahnutie TU 


 

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb prezidenta SR v roku 2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej Republiky o vyhlásení termínu volieb prezidenta SR, ktorý bol určený na sobotu 16. marca 2019.

Dokument na stiahnutie TU 


  

Macovčania POZOR !!! (DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI)

Poprosíme každého občana u ktorého minulý rok nastali nejaké zmeny - kúpil, predal, bolo vydané stavebné povolenie, alebo kolaudačné rozhodnutie na nehnuteľnosti, aby podal do 31.1.2019 nové daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti a v prípade majiteľov psov, aby nahlásili zmeny počtu psov. Tlačivá sú k dizpozícii na obecnom úrade.

Formulár na stiahnutie TU 


  

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Stiahnite si rozpis zberu odpadov na rok 2019 vo formáte pdf.

Rozpis na stiahnutie TU 


 

 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158