Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie


 

Pozvánka na prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať 3.12.2018 o 18:00 hod v miestnom kultúrnom dome.

Pozvánka na stiahnutie TU 


Zoznam poverených veterinárnych lekárov v okrese DS

Zoznam súkromných veterinárnych lekárov poverených vykonávaním štátnych veterinárnych činností v okrese Dunajská streda.

Zoznam na stiahnutie TU 


Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Európska komisia rozhodla, že všetky svine musia byť zaregistrované. Aj tí, čo chovajú iba jednu sviňu pre vlastnú spotrebu, musia ju zaregistrovať v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Dokument EK na stiahnutie TU 


Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy 2018

Zápisnica miestnej volebnej komisie a výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy 10. 11. 2018.

Zápisnica na stiahnutie TU 


Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017 medzi N.M.-Audit, spol s r.o. a obcou Macov.

Zmluva na stiahnutie TU 


Naša obec Macov dostala protipovodňovú techniku!

Od ministerky vnútra Denisy Sakovej sme 24. októbra prevzali v Galante bohato vybavenú protipovodňovú techniku.

Fotodokumentácia na stiahnutie TU 


Rozpočet Macov 2019 - 2021 

Rozpočet obce na roky 2019 až 2021.

Rozpočet na stiahnutie TU 


Rozpočet Macov 2018 - 2020 

Rozpočet obce na roky 2018 až 2020 - zmena.

Rozpočet na stiahnutie TU 


 

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov. 

Zmluva je uzavretá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ, v zmysle nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov.

Zmluva na stiahnutie TU 


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22. októbra 2018 o 18:00 v miestnom kultúrnom dome.

Stiahnuť pozvánku TU 


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018. 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Dokument na stiahnutie TU 


Dopravné obmedzenia D4R7

Koncesionár projektu výstavby nultého obchvatu Bratislavy spoločnosť Zero Bypass Limited spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction s.r.o. si Vás dovoľujú informovať ohľadom dopravných obmedzení, ktoré sú spojené s výstavbou najväčšieho infraštruktúrneho projektu na Slovensku. 

Dopravné obmedzenia sú naplánované:

  • Dnes, 13/09/2018 v podvečerných hodinách bude odklonená doprava na ceste I/63 medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom na novovybudovanú obchádzkovú trasu, paralelnú s existujúcou cestou I/63.
  • Od pondelka 17/09/2018 do stredy 31/10/2018 je naplánovaná čiastočná uzávierka cesty druhej triedy II/503 Šamorín – Kvetoslavov z dôvodu výstavby obchádzkovej trasy potrebnej kvôli výstavbe križovatky Šamorín na rýchlostnej ceste R7
  • Od utorka 18/09/2018 do stredy 31/10/2018 je naplánovaná úplná uzávierka cesty III/1375 medzi Šámotom a Kvetoslavovom z dôvodu výstavby obchádzkovej trasy potrebnej kvôli výstavbe križovatky Šamorín na rýchlostnej ceste R7. Obchádzková trasa bude vedená cez Bučuházu – Šamorín – Kvetoslavov
  • Od stredy 19/09/2018 do stredy 17/10/2018 je naplánovaná čiastočná uzávierka cesty  III/1020 Bratislava – Petržalka – Jarovce z dôvodu výstavby diaľničného mosta na diaľnici D4

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018. 

Oznámenie mailovej adresy pre oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Dokument na stiahnutie TU


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018. 

Zoznam politických strán a hnutí pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Dokument na stiahnutie TU


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018. 

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov kandidujúcich subjektov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Dokument na stiahnutie TU


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018. 

Oznámenie  stranám a nezávislým kandidátom o termíne podania kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Dokument na stiahnutie TU


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018. 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Dokument na stiahnutie TU


OZNÁMENIE - Pošta Blatná na Ostrove

Zmena otváracích hodín z prevádzkových dôvodov od 3.9. do 30.9. 2018 

Otváracie hodiny na stiahnutie TU


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor všeobecnej vnútornej správy zasiela oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obce 2018.

Na stiahnutie TU: Oznámenie | Rozhodnutie predsedu NRSR | Informácia pre voliča Slovensky a Maďarsky


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

V obci Macov je k 17.8.2018 prihlásených na trvalý pobyt 379 obyvateľov. 

Dokument na stiahnutie TU


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Macov č.9/2018 o určení 1 volebného okrsku s počtom poslancov 5.

Dokument na stiahnutie TU


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Rozhdodnutie na stiahnutie TU


 

GENERÁLNY PARDON ZVS

Západoslovenská vodárenská spoločnosť predlžuje udelený generálný pardon do 31.8.2018

Generálny pardon slovensky  magyar


Pozvánka: Magic Cirkus Marion Vás pozýva

Magic Cirkus Marion Vás pozýva v sobotu 14 júla 2018 o 19,00 hodinenedeľu 15 júla 2018 o 18,30 hodín na svoje predstavenie do miestneho parku v Macove. Ilúzie a kúzla, ktoré Vás pobavia. Program pre všetky vekové kategórie.

Vstupné: dospelí 6,00 EUR, deti do 15 rokov zdarma


SLOVAK LINES informujú o zmenách počas triatlonových pretekov The Championship 2018

Oznámenie o zmene organizácie dopravy v dňoch 2 a 3.6.2018 (sobota a nedeľa) z dôvodu podujatia triatlonových pretekov.

Oznam The Championship 2018 - TU. 


 Darovacia zmluva v prospech obce Macov

Predmetom darovacej zmluvy je prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v okrese Dunajská streda, v obci Macov, kat. územie Macov, zapísanej na LV č. 165 a to: Parela registra "E" č. 47/2 o výmere 484 m2.

Darovacia zmluva na stiahnutie TU. 


Dodatok k darovacej zmluve pozemku – cintorín

Darovacia zmluva v prospech obce Macov, dodatok. Predmetom darovacej zmluvy je prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v okrese Dunajská streda, v obci Macov, kat. územie Macov, zapísanej na LV č. 165 a to: Parela registra "E" č. 47/2 o výmere 484 m2...

Dodatok k zmluve si môžete stiahnuť TU


 

 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Všeobecné záväzné nariadenie obce Macov o miestnom poplatku za rozvoj

VZN si môžete stiahnuť TU


Nové poplatky za hrobové miesta

Občania Macova - Obecný úrad Vám oznamuje, že od 21. mája 2018 je možné uhrádzať na obecnom úrade poplatky za hrobové miesta za obdobie od 2018 do 2027. Všeobecné záväzné nariadenie s cenníkom poplatkov.

Cenník cintorínskych poplatkov si stiahnete TU


Infekčná anémia koní - okr. Zvolen

Informácia o potvrdenom výsledku infekčnej anémie koní v okrese Zvolen. ŠVPS SR žiada o zabezpečenie kontroly vyšetrenia koní na IA v súlade s podmienkami premiestňovania koní na preteky a zvody a o vykonanie vyšetrení koní na AI, ktoré neboli v rokoch 2017 a 2018 vyšetrené podľa plánu VPO na rok 2017 a 2018.

Oznámenie o IA na stiahnutie TU!


Plán VPO na rok 2018-monitoring KMO v chovoch ošípaných-usmernenie

V súvislosti s monitoringom KMO a ACH v chovoch ošípaných je požadované zabezpečenie vyšetrení podľa usmernenia v priloženom dokumente PDF. Potrebné je dodržať stanovený termín odberu vzoriek, nakoľko sprievodné doklady na premiestnenie ošípaných na bitúnok na tretí štvrťrok sa budú vydávať chovateľom po predložení kópie laboratórneho vyšetrenia chovu. Vykonanie monitoringu KMO je podmienkou pre premiestňovanie ošípaných na ďalší chov a na jatočné spracovanie. Upozorňujeme na zmenu monitoringu, ktorý sa vykonáva v chovoch ošípaných jeden krát ročne, v stanovenom termíne a určených počtoch vyšetrovaných zvierat podľa usmernenia. Chovatelia sú povinní zabezpečiť vykonanie monitoringu KMO prostredníctvom súkromných vet. lekárov poverených na túto činnosť RVPS D. Streda. Monitoring je hradený štátom.

Plán VPO 2018 na stiahnutie TU!


 Darovacia zmluva v prospech obce Macov

 Predmetom darovacej zmluvy je prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v okrese Dunajská streda, v obci Macov, kat. územie Macov, zapísanej
 na LV č. 165 a to: Parela registra "E" č. 47/2 o výmere 484 m2...

Darovacia zmluva na stiahnutie TU. 


Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - Zmena

- Oznámenie o zmene. OTVORIŤ TU

 


 

   Internetová správa k monitorovacej správe

   Internetová správa k monitorovacej správe k projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia. TU STIAHNUŤ


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva nášho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, 4. novembra 2017. TU STIAHNUŤ

 


 

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice (zmena 5)

- Oznámenie o zmene. OTVORIŤ TU

 


 

Oznam

Obecný úrad Macov oznamuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.

E-mailová adresa: ocumacov@mail.t-com.sk


Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017

Informácie pre voliča v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré je potrebné zverejniť v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU


Oznam

Oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade je k nahliadnutiu oznámenie o zmene 4 "Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice", verejnosť môže do projektu nahliadnuť na Obecnom úrade počas pracovných hodín v priebehu 10 pracovných dní, t.j. do 8.4.2017.

 


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V obci Macov bol v období júl 2015 - máj 2016 s pomocou finančného príspevku z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Ministerstva hospodárstva SR zrealizovaný projekt rekonštrukcie a modernizácie systému verejného osvetlenia.