Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Get more details
  • 0

Macháza jelene

Falunkban nagyszabásu építkezések folynak. Ezzel arányban növekedett falunk lakosságának létszáma mely már több mint 300 fő. Felújítottuk falunk kultúrházát, községi hivatal épületét és kibővítettük a játszóteret. 2009-ből bevezettük a víz és szennyvízcsatornát.

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie


 

Oznam

Oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade je k nahliadnutiu oznámenie o zmene 4 "Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice", verejnosť môže do projektu nahliadnuť na Obecnom úrade počas pracovných hodín v priebehu 10 pracovných dní, t.j. do 8.4.2017.

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V obci Macov bol v období júl 2015 - máj 2016 s pomocou finančného príspevku z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Ministerstva hospodárstva SR zrealizovaný projekt rekonštrukcie a modernizácie systému verejného osvetlenia.