Menu
Vyššie

Všeobecné záväzné nariadenia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce MACOV č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Macov č. 1/2007 o určení školských obvodov základných škôl
ŠTATÚT KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA O B C E M A C O V
 
 
Powered by Phoca Download