Menu

Zmluvy

Vyššie

Zmluvy

Zmluva o dielo - obec Macov a Inkubátor Komárno
Návrh - ZMLUVA O DIELO - Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie - ÚPO Macov
Návrh - MANDÁTNA ZMLUVA č. 01/2019 O obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Zmluva o aktualizácii programov (Registratúra)
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
 
 
Powered by Phoca Download