×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 838

Menu

Veľké jesenné upratovanie v Macove

Od 13.10.2016 do 16.10.2016 budú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery na troch obvyklých miestach v obci Macov. 

Pneumatiky prosíme ukladať mimo kontajnera na zem!

 

Bielu techniku neukladajte do kontajnerov.
Môžete uložiť dozadu do dvora Obecného úradu Macov hocikedy, aj mimo pracovných dní.

 

 

Samospráva

 

Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov


 

Starosta obce:

Ľudmila Lániková

Zástupca starostu obce:

Jaroslav Král

Obecné zastupiteľstvo:

Jaroslav Král, Helena Linhartová, Július Végh, Adrian Chovaniak, Fenes Alexander


Poslanie obce: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Vízie obce: Obec Macov bude progresívnou, modernou, ekonomicky, sociálne a kultúrne rozvíjajúcou sa obcou. Bude sa snažiť ochraňovať, udržiavať svoje životné prostredie, zachovávať a šíriť svoje kultúrne dedičstvo, a vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov.

Ciele obce: Na dosiahnutie hlavného cieľa a naplnenie strategickej vízie si stanovila obec Macov tieto úlohy:

1. Zvýšenie kvality života občanov obce

2. Podpora podnikateľského prostredia

3. Skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov (enviroment)

4. Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu

5. Lepšia angažovanosť občanov v spoločensko - kultúrnom živote obce

6. Podpora ekonomických aktivít v oblasti cestovného ruchu, tradičných remesiel, obchodu, poľnohospodárstva, lesníctva 

Cirkevný život - omše

V roku 2016 si pripomíname 22. výročie vzniku kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Macove.

Od 1. augusta 2015 Kaplnku spravuje:
Rímskokatolícky farský úrad, Kláštorná 2, 931 01 Šamorín
tel.: 031/55 86 323
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.velkapaka.fara.sk 

Sväté omše  v Macove - Szentmisék Macházán 

Začiatok od 11:30 hod.