Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Územný plán obce Macov

21.8.2020 Obec Macov oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie obstarávania "Územného plánu obce Macov". Oznam na stiahnutie tu!  

Čítať viac

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2020


   

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných do Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat ( CEHZ)

 

Dokument na stiahnutie


Správa nezávislého AUDÍTORA za rok 2019

 

Dokument na stiahnutie


Covid – 19

Nové opatrenia

Dokument na stiahnutie


Výročná správa obce Macov 2019

 

Dokument na stiahnutie


Pozvánka

III. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dokument na stiahnutie


COVID –19 – Opatrenia

Z 30. septembra 2020

Dokument na stiahnutie


COVID –19 – Opatrenia


Dokument na stiahnutie 1
Dokument na stiahnutie 2
Dokument na stiahnutie 3


Tlačová správa Štatistického úradu SR

Tlačová správa Štatistického úradu SR - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, Bratislava 16.septembra 2020

Dokument na stiahnutie


Tlačová správa Štatistického úradu SR

Tlačová správa Štatistického úradu SR ohľadne sčítania obyvateľov, domov a bytov. Bratislava 3.augusta 2020

Dokument na stiahnutie


Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Bude sa konať dňa 6.7.2020 o 18:00 v miestnom kultúrnom dome.

Dokument na stiahnutie


Záverečný účet Obce Macov za rok 2019

Zverejnené 19.6.2010

Dokument na stiahnutie 1


Obec Macov získala Certifikát za rok 2019 za triedený zber odpadu

Certifikát na stiahnutie 1

 


Koronavírus: Nové opatrenia z 15.5.2020

Dokument na stiahnutie 1
Dokument na stiahnutie 2

 


Koronavírus: Nové opatrenia z 13.5.2020

Dokument na stiahnutie 1
Dokument na stiahnutie 2
Dokument na stiahnutie 3
Dokument na stiahnutie 4


Koronavírus: Nové opatrenia z 20.4.2020

Dokument na stiahnutie 1
Dokument na stiahnutie 2
Dokument na stiahnutie 3
Dokument na stiahnutie 4
Dokument na stiahnutie 5


Koronavírus: Opatrenie z 6.4.2020

Rozšírenie núdzového stavu

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus: Opatrenie z 4.4.2020

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus: Opatrenie z 29.3.2020

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus: Opatrenie z 28.3.2020

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus: Uznesenie vády SR z 27.3.2020

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus: Opatrenie - Núdzový stav

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus - Informačné letáky

Leták 1
Leták 2
Leták 3

 


Koronavírus - Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia - DOPLNENIE

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus - Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika

Dokument na stiahnutie

 


Koronavírus -  Vláda SR vyhlasuje dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Dokument na stiahnutie - verejná vyhláška


Koronavírus: Na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia

Dňom 12.3.2020, od 6:00 hod. na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Zároveň už od utorka (10. marca 2020) platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, platí pre ochorenie COVID-19 povinná domáca izolácia. Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur.
Na základe mimoriadnej situácie môže vláda alebo štátne orgány použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Štát môže vynútiť plnenie dodávok od konkrétnych firiem, to znamená, firmy by mali byť povinné dodať tovar, ak ho majú. Týka sa to dodávok medicínskeho tovaru.
Počas mimoriadnej situácie sa nebude zasahovať do práv a slobôd občanov, k tomu by došlo až pri vyhlásení krízového stavu.
Členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy majú prijať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd.


Koronavírus - Preventívne opatrenia: Usmernenie MV SR vo veci organizácie masových podujatí.

Dokument z Úradu verejného zdravotníctva SR „Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia...". Pri organizovaní alebo povoľovaní podujatí postupujte v zmysle uvedeného usmernenia podľa vlastného zváženia zodpovedne.

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie - verejná vyhláška
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení


Koronavírus - preventívne odporúčania: „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“, 2. aktualizácia. 

Odporúčame obyvateľom, aby osoby, ktoré sa zdravotne necítia dobre a majú príznaky akými sú suchý kašeľ, horúčka či iné, alebo boli v kontakte s osobami z rizikových oblastí, resp. z oblastí postihnutých koronavírusom, prípadne sa sami vrátili z týchto oblastí, aby neopúšťali zbytočne svoje domovy, ale zostali doma a zavolali na niektoré z ďalej uvedených telefónnych čísiel, kde ich usmernenia, ako majú ďalej postupovať:

- linka tiesňového volania 112,
- operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155,
- linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910/459 200.

Dokumenty na stiahnutie: 

Koronavírus - odporúčania 
Koronavírus - opporúčania ENG
Usmernenie HH SR_COVID 19_druhá aktualizácia


OZNAM: Obecný úrad bude od 9. marca do 13. marca 2020 ZATVORENÝ zo zdravotných dôvodov. V súrnom prípade môžete volať tel. číslo: 0908 054 240.


Koronavírus - informačné materiály od regionánej hygieničky

Dokument na stiahnutie: leták 1 a leták 2

 


Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Macov

Dokument na stiahnutie

 


Dôležité: Oznámenie o uložení zásielky pre pána Roberta Gašpara

Dokument na stiahnutie

 


Zásady odmeňovania poslancov v obci Macov pre volebné obdobie 2019 – 2022

Dokument na stiahnutie

 


 

 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158