Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Územný plán obce Macov

NOVÉ INFORMÁCIE! Na tomto mieste nájdete všetky informácie o územnom pláne obce Macov

Čítať viac

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2022


   

Zberný dvor - otváracie hodiny

Zverejnené 24.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Zverejnené 24.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Kalendár zberu odpadov 2022

Zverejnené 18.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Výzva

Zverejnené 18.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Stránkové hodiny

Zverejnené 11.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Výzva

Zverejnené 11.1.2022 


Dokument na stiahnutie


 


Aktuality a Dôležité informácie 2021


 

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Zverejnené 15.11.2021 


Dokument na stiahnutie


Verejné prerokovanie Správy o hodnotení dokumentu ÚPN obce Macov

Dňa 26.11.2021 (piatok) o 13,00 hodín v zasadačke Obecného úradu v Macove. Zverejnené 12.11.2021.

Dokument na stiahnutie

Územný plán - PDF 


Oznam - Prerokovanie Návrhu územného plánu obce Macov - dokumentácia

Zverejnené 8.11.2021 


Dokument na stiahnutie


Pozvánka - IV. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva Macov

Zverejnené 3.11.2021 


Dokument na stiahnutie


Verejná dražba

Zverejnené 21.10.2021 


Dokument na stiahnutie


Kalendár zberu separovaného odpadu za rok 2021

Zverejnené 13.6.2021 

Dokument na stiahnutie
Dokument na stiahnutie


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 10.6.2021 

Dokument na stiahnutie


Vyhlásenie stavebnej uzávery 

Zverejnené 31.5.2021 

Dokument na stiahnutie


Návrh -    Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov č. 1/2021 o podmienkach držania psa na území obce Macov

 

Dokument na stiahnutie


Sčítanie obyvateľov

 

Dokument na stiahnutie


Oznámenia o stavebnej uzávere

Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere a o upustení od ústneho konania. 
30.3.2021

Dokument na stiahnutie


 

Zápis do 1. ročníka

 

Dokument na stiahnutie


 

Pomoc Obetiam - trestných činov

 

Dokument na stiahnutie


Upozornenie

 

Dokument na stiahnutie


Vtáčia chrípka - Upozornenie

 

Dokument na stiahnutie


Vybavenie štátneho rybárskeho lístka

 

Dokument na stiahnutie


 

Oznam Obecný úrad - Lockdown

 

Dokument na stiahnutie


 

Povolenie na uzávierky cesty II. a III. triedy

Príloha - Tlačivá

Dokument na stiahnutie


 


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Príloha - Tlačivá

Dokument na stiahnutie


 

 

Zákaz vychádzania

 

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020 počas trvania zákazu vychádzania od 19.12.2020 do 10.01.2021 obecný úrad v Macove neprijíma stránky. Počas uvedeného obdobia bude vybavená iba najnutnejšia záležitosť (tel. kontakt: 0908 054 240 alebo 0911 864 411)


Oznámenie o uložení zásielky pre: Branislav Magyarics

Zásielka je uložená na Obecnom úrade

Dokument na stiahnutie


Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov č. 1/2020

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokument na stiahnutie


Návrh -zmena rozpočtu obce Macov 2020

 

Dokument na stiahnutie


Rozpočet obce Macov 2021-2023

 

Dokument na stiahnutie


 

 


 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158