Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Územný plán obce Macov

Na tomto mieste nájdete všetky informácie o územnom pláne obce Macov

Čítať viac

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2021


   

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 10.6.2021 

Dokument na stiahnutie


Vyhlásenie stavebnej uzávery 

Zverejnené 31.5.2021 

Dokument na stiahnutie


Návrh -    Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov č. 1/2021 o podmienkach držania psa na území obce Macov

 

Dokument na stiahnutie


Sčítanie obyvateľov

 

Dokument na stiahnutie


Oznámenia o stavebnej uzávere

Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere a o upustení od ústneho konania. 
30.3.2021

Dokument na stiahnutie


 

Zápis do 1. ročníka

 

Dokument na stiahnutie


 

Pomoc Obetiam - trestných činov

 

Dokument na stiahnutie


Upozornenie

 

Dokument na stiahnutie


Vtáčia chrípka - Upozornenie

 

Dokument na stiahnutie


Vybavenie štátneho rybárskeho lístka

 

Dokument na stiahnutie


 

Oznam Obecný úrad - Lockdown

 

Dokument na stiahnutie


 

Povolenie na uzávierky cesty II. a III. triedy

Príloha - Tlačivá

Dokument na stiahnutie


 


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Príloha - Tlačivá

Dokument na stiahnutie


 

 

Zákaz vychádzania

 

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020 počas trvania zákazu vychádzania od 19.12.2020 do 10.01.2021 obecný úrad v Macove neprijíma stránky. Počas uvedeného obdobia bude vybavená iba najnutnejšia záležitosť (tel. kontakt: 0908 054 240 alebo 0911 864 411)


Oznámenie o uložení zásielky pre: Branislav Magyarics

Zásielka je uložená na Obecnom úrade

Dokument na stiahnutie


Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov č. 1/2020

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokument na stiahnutie


Návrh -zmena rozpočtu obce Macov 2020

 

Dokument na stiahnutie


Rozpočet obce Macov 2021-2023

 

Dokument na stiahnutie


 

 


 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158