Menu

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. Informácie pre voliča v slovenskom jazyku a v jazyku národnostných menšín, ktoré je potrebné zverejniť v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie pre voličov:


Informácie pre voliča - Slovenský jazyk

Informácie pre voliča - Maďarský jazyk

Oznámenie o vyhlásení volieb do VÚC 2017

Rozhodnutie o vyhlásení 166-2017