Menu

Úloha obcí podľa výpisu z uznesenia zo 14. rokovania bezpečnostnej rady okresu DS

Pre zabezpečenie splnenia úlohy určenej podľa výpisu z uznesenia č. 14/8 z 18. júna 2019 zo 14. rokovania Bezpečnostnej rady okresu Dunajská Streda vo veci ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú územný obvod Dunajská Streda, boli v rámci prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva formou metodickej pomoci pripravené materiály v slovenskom a maďarskom jazyku

P_1_Zásady správania sa_MU_OKR OU DS_2019_BIROOVA

P_2_Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

P_3_Tudnivalók vészhelyzetben

P_4_Odporucane postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti_SKR_MVSR

P_5_Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok

P_6_Mit kell tenni veszély esetén

P_7_Zásady správania s počas horúčav

P_8_Viselkedési mód a kánikulában

P_9_Odporúčania pre obyvateľstvo_poveternostné vplyvy